Pagdating ng islam sa kaplan

Siya ay ipinanganak noong 570 CE sa siyudad ng Arabia na Mecca.Siya ay naulila sa batang edad at pinalaki ng kanyang tiyuhing si Abu Talib.

pagdating ng islam sa kaplan-50pagdating ng islam sa kaplan-88pagdating ng islam sa kaplan-25pagdating ng islam sa kaplan-21

Pagkatapos ng kamatayan ni Muhammad noong 632 CE, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga Muslim sa Mecca at mga akay na Muslim sa Medina na nagbantang makikipaghiwalay sa Ummah.

Noong 632 CE, mga ilang buwan pagkatapos ng pagbalik nito sa Medina mula sa kanyang Pilgrimaheng Pagpapaalam, si Muhammad ay nagkasakit at namatay.

Sa panahon ng kanyang katamayan, ang karamihan sa Arabian Peninsula ay naakay sa Islam at kanyang napag-isa ang mga tribo ng Arabia sa isang relihiyosong Muslim na politiya.

Pagkatapos ng walong taon ng pakikidigma sa mga tribo sa Mecca, ang kanyang mga tagasunod na lumago na sa panahong ito sa mga 10,000 ay sumakop sa Mecca.

Winasak ni Muhammad ang mga simbolo ng paganismo sa Mecca at ipinadala ang kanyang mga tagasunod upang wasakin ang lahat mga natitirang templong pagano sa buong Silanganing Arabia.

Leave a Reply

 1. error validating user 05-Aug-2020 23:33

  And this site stays relevant because the live sex cams will never cost you a dime!

 2. Real free sex chats 28-Oct-2019 02:51

  Near it, you will also find the Sabater Medical Clinic, Phil.

 3. Text chat midnight sexi girl 18-Dec-2019 08:33

  Free Live Sex Cam Videos - Live Cam Clips Horny Tattooed Babe Shakes Her Sexy Booty On Cam.

 4. dating virgo man tips 08-Oct-2019 10:22

  Man Jam Man Jam is probably the most widely discussed of all of these social networking sites.

 5. Adult chat m4m sarasota 07-Nov-2019 07:07

  It’s the most engaging way to have webcam sex online.

 6. Video chat with sexy girls on skype 17-Sep-2019 02:42

  This was with the intention that I even if she rejected me I would at least have tried.